Uciążliwe telebimy

Tak popularne ostatnio reklamy przydrożne mogą stać się realnym zagrożeniem dla użytkowników drogi. Ostatnio nagromadziły się ich niesamowite ilości, albowiem nikt tego zjawiska nie próbuje regulować. Zajęta jest praktycznie każda wolna przestrzeń. Na zwykłe tablice reklamowe, mało kto z jadących zwraca uwagę, ale problemem są świecące telebimy, których coraz więcej przy naszych drogach. I chociaż nikt jeszcze nie donosił o wypadku drogowym, spowodowanym przez świecącą reklamę, to policja już teraz zwraca uwagę na dekoncentracje kierowców. Jest to szczególnie uciążliwe w nocy. Szczególnie niebezpieczne są krzykliwe kolorowo świecące reklamy. Dodatkowo, jeżeli temat jest w pewien sposób zaskakujący, to niebezpieczeństwo wzrasta.

Przykładem mogą być tutaj reklamy bielizny damskiej. Wiadomo nie od dziś, że najchętniej na tego typu reklamy patrzą właśnie mężczyźni. Tego typu reklamy są uciążliwe także dla ludzi mieszkających w sąsiedztwie telebimów. Z zasadzie nie potrzebują świateł nawet w nocy. Jednak najczęściej jest to światło migające i tym samym powodujące sporo szkody dla zdrowia. W innych krajach są jasne przepisy określające warunki w jakich mogą być porozstawiane tego typu reklamy. Przede wszystkim gęstość, jasność i częstotliwość zmian obrazu. Bywa, że niedopuszczalny jest ruchomy obraz w bliskim sąsiedztwie drogi.

Reklamy w szkole

W niektórych krajach zabroniono w szkołach niektórych rodzajów reklam. Chodzi tutaj nie tylko o takie towary jak alkohol i papierosy, bo to jest jak najbardziej zrozumiałe. Chodzi tutaj przede wszystkim o niezdrowe jedzenie, czyli tak zwane Fast- foody  i niektóre napoje. Dotychczasowa reklama tego typu „śmieciowego jedzenia” spowodowała szereg nieprawidłowość w sposobie odżywiania się ludzi młodych.

Obserwuje się wzmożone występowanie otyłości wśród młodzieży. Za tym idą różne choroby z tym związane: nadciśnienie, cukrzyca i podwyższony poziom cholesterolu. Wszystkie te choroby atakują dosyć łatwo, bo  dzisiejszych czasach nastąpił wśród młodych ludzi spadek aktywności fizycznej. Aktualnie częstym stylem życia jest przesiadywanie przed komputerem lub telewizorem. Trzeba jeszcze dodać codzienne kilka długich godzin przebywania w szkole. Oddzielnym problemem były napoje energetyzujące, które wcześniej lansowane, aktualnie stały się już normą.

Po badaniach nad ich szkodliwością, zdarzały się nawet przypadki wycofywania ich ze szkolnych sklepików. to samo tyczy się Fast-foodów, kalorycznych batonów czy nawet poczciwej Coca-coli. Niestety wymienione produkty maja w sobie niesamowite ilości tłuszczu i cukrów a nadmierne ich spożywanie przy mało ruchliwym trybie życia, prowadzi do poważnych kłopotów zdrowotnych.

Głośne reklamy telewizyjne

Swego czasu chyba każdy zwracał uwagę na uciążliwość reklam telewizyjnych, spowodowaną ich wysokim nagłośnieniem. Reklamy były o wiele głośniejsze niż programy nadawane przed nimi i po nich. Powodowało to zagrożenie w postaci ogólnego dyskomfortu. Przeważnie kończyło się to nagłą irytacją i pośpiesznym poszukiwaniem pilota telewizyjnego w celu przyciszenia lub zmiany kanału. Sami nadający reklamy raczej nie widzieli problemu. Na szczęście od niedawna sprawa została uregulowana przepisami prawnymi.

Już dawno rzecznik praw obywatelskich zgłaszał ten problem, motywując tym, że tego rodzaju praktyki, naruszają prywatność obywatela. Wykazywał też, że odbiorca programu telewizyjnego jest bezustannie zmuszany do regulowania odbiornika. A przecież prawo do spokoju we własnym domu, jest niezaprzeczalnym prawem każdego obywatela. Pozbawienie go tego prawa podchodzi pod konkretny artykuł kodeksu cywilnego. Liczne skargi odbiorców i właśnie Rzecznika Praw Obywatelskich, zaowocowały odpowiednimi regulacjami prawnymi. Nowe przepisy mówią jasno, że blok reklamowy ma mieć taka samą głośność jak program który był przed reklamami czy też po nich. Także reklamy emitowane w środku przerwanego filmu również maja być tej samej głośności. Do pomiarów tych wartości służą specjalne algorytmy, a nieprzestrzeganie zasad może skutkować karami dla nadawców.

Uciążliwa reklama

wpid-skuteczne-chwyty-reklamowe-a15ba6a114c503dadc294f1ef9003990Pewne niedogodności związane z reklamą polegają na tak zwanej uciążliwej reklamie. Niektórzy nawet upatrują w takich praktykach zagrożenia dla ich spokoju. Kiedyś reklamowano towar tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Dziś reklama niejako wyszła na ulicę. Nie wszystkie jednak tego typu działania są upatrywane jako zagrażające, ale na pewno te, których stopień uciążliwości jest znaczny. Chodzi tutaj przede wszystkim o nagabywanie. Wręczanie ulotek na ulicy wygląda wręcz niewinnie przy takich praktykach jak reklama telefoniczna, wkładanie ulotek do skrzynek pocztowych, przysyłanie faksów, przysyłanie sms-ów lub, przysyłanie nie zamówionych towarów, czy też nagabywanie na ulicy w celu zachęcenia do zakupu.

Osobnym problemem bywają akwizytorzy, którzy działają na tym polu wyjątkowo bezwzględnie. Do tej formy uciążliwej reklamy zaliczyć należy jeszcze niesamowite ilości informacji przysyłanych na skrzynki mailowe. Niejednokrotnie każdy z nas spotkał się z tą formą reklamy. Każdy kto zakłada konto pocztowe w Internecie, musi się z tym liczyć. Zwłaszcza gdy konto jest darmowe. Tematykę reklam określa się już w monecie rejestracji. Takie ilości są jeszcze do wytrzymania. Jednak w momencie, gdy liczba przysyłanych reklam rośnie, sytuacja może się stawać chwilami nie do wytrzymania. Wszystkie nie zamówione tego typu informacje noszą miano spamu.

Reklamy wprowadzające w błąd

Jednym z zagrożeń występujących w reklamie jest istnienie reklamy, która celowo wprowadza w błąd. Jest to reklama która powoduje mylne wrażenie dotyczące jakości towaru czy też jego ilości. Powstałe wyobrażenia nie są wtedy zgodne ze stanem faktycznym. Taka reklama może być kłamliwa, wtedy informacje nie mają z prawdą nic wspólnego. Może też być oszukańcza. Wtedy jest tak skonstruowana, że przedstawia produkt w sposób tendencyjny. Przez liczne wieloznaczności osiągane są takie efekty o jakie chodzi producentowi.

Natomiast reklama niepełna, z całą premedytacją pomija ważne informacje, których ujawnienie byłoby niewygodne dla producenta. Reklama oczywista nie wnosi nic nowego w spojrzenie na towar, polega na przedstawianiu oczywistych cech, jakie mają produkty tego właśnie rodzaju. Często używana jest reklama przesadna. Polega ona na niesłusznym przydawaniu produktowi jakichś nadzwyczajnych cech. Najczęściej używany tutaj przedrostek to „naj”. Wszystko jest najlepsze, najtańsze, najzdrowsze i jedyne na rynku. Reklama naśladowcza jest po prostu reklamą polegającą na naśladowaniu sposobu sprzedaży innych. Od nie już tylko krok do reklamy naruszających cudze oznaczenia handlowe. Czasem zdarza się logo firmy bardzo podobne do uznanej marki. Bywa, ze grafika jest bardzo podobna i w bardzo czytelny sposób nawiązuje do pierwowzoru.

Reklamowanie podprogowe

Nie każdy oglądając reklamy i obserwując ich działanie zastanawia się, czy zakupu są wynikiem naszej woli czy też wykonywaniem czyichś ukrytych sugestii. Sławna reklama podprogowa została zakazana w niektórych krajach, chociaż niektórzy nigdy nie wierzyli w jej skuteczność. Nie mniej jednak do tej pory niektórzy wykorzystują jej mechanizmy. Najczęściej dzieje się tak, wtedy, gdy aktualne przepisy uniemożliwiają wypowiedzenie pewnych treści wprost. Typowe praktyki przekazów podprogowych są już prawnie zakazane, ale istnieje jeszcze furtka.

Tą furtka są skojarzenia nieświadome. Przykładem mogą być reklamy papierosów lub alkoholi. Reklamowanie tych produktów obwarowane są mnóstwem ograniczeń, jednak dla chcącego nie ma nic niemożliwego. Sztuczki wykorzystywane są przez najbardziej znane marki.

Chodzi o stosowanie typowych barw marki, grafiki i innych rozpoznawalnych elementów, tam gdzie najmniej można by się było tego spodziewać. Bardzo znany koncern tytoniowy płaci producentowi luksusowych samochodów za zastosowanie koloru popularnej paczki papierosów i grafiki podobnej do liter z tejże. W jaki sposób to działa, nikt jeszcze oficjalnie nie opowiedział, ale że działa to pewne. Z naszego rodzimego podwórka również można sypnąć przykładem. Bardzo zgrabna łódeczka o nazwie takiej samej jak popularna dosyć wódka. To jest właśnie odwoływanie się do naszych skojarzeń.