Sprawia, że kupujemy dany produkt

pobrane (5)Reklama również wpływa na człowieka w taki najprostszy sposób, jakim jest właśnie to, że nakłania go ona do kupna danego produktu, co te rzeczywiście robi. Ileż to razy zdarzyło nam się bowiem zakupić produkt, ponieważ został on tylko zareklamowany w telewizji, radiu czy gdziekolwiek indziej. Nie ma bowiem osoby, która choć raz tak właśnie nie postąpiła. Jest to podstawowa funkcja reklamy, aby nakłaniać nad do kupna produktu i nikogo to nie dziwi. Do kupna danego produktu czy skorzystania z usługi namawiają nas znani aktorzy, sportowcy i piosenkarze, jak więc z tego nie skorzystać. Podczas zakupów często słyszy się dosłownie słowa przytaczane z reklam, które wypowiadają zarówno dorośli, jak i dzieci widząc dany produkt.

Słychać: bierz ten, bo się lepiej pieni, bierz ten bo się nie przypala, bierz to bo jest niezastąpione w kuchni itd. Przykłady można więc mnożyć, a handel się kręci, bo przecież dźwignią handlu jest właśnie skutecznie nakłaniająca do kupna reklama. Wpływ reklam na człowieka był i będzie zawsze. Od nas jednak zależy, w jaki sposób reklama będzie na nas oddziaływać i czy będzie to miało negatywne czy też pozytywne, a raczej skutki.

Tylko bowiem rozsądne i umiejętne oglądanie reklam uchronić nas może przed pochopnymi decyzjami, a co za tym idzie pomyłkami i stratą pieniędzy na produkty, których nigdy byśmy nie kupili, gdyby nie zostały zareklamowane.

Kształtuje poglądy

images (9)Reklamy kształtują nie tylko nasze zachowania, ale i poglądy na wiele spraw. Umiejętnie zrobiona reklama może w znacznym stopniu przyczynić się nie tylko do ukształtowania w nas określonych poglądów, ale również do tego, że zmienimy nasze poglądy o cało sto osiemdziesiąt stopni. Dzięki reklamom wyrabiamy sobie nie tylko zdanie o danym produkcie czy też ofercie, ale również na temat znanych osób czy też różnorodnych akcji, które są promowane w reklamie.

W zależności od tego, jak zostanie to ukazane w reklamie, takie jest często nasze mniemanie na dany temat. Należy zaznaczyć to, że jest ono nie zawsze słuszne, gdyż niejednokrotnie manipuluje się przecież naszymi odczuciami i emocjami, aby wzbudzić w nas określone poglądy, a co za tym idzie odpowiednie zachowania. Jeżeli reklama mówi, że dany produkt jest lepszy od innych bo… i tu podaje się kilka powodów, znacząco wpływa to na nasze opinie o poprzednich produktach, które dostępne były na rynku dotychczas.

Twórcom reklam właśnie o to chodzi, o zmianę naszego patrzenia na dany produkt oraz usługę i ukazanie jej w taki sposób, abyśmy zmienili o niej zdanie. Stosują do tego celu mniej lub bardziej wyszukane zabiegi manipulacyjne. Najbardziej podatne na tego typu wpływy są przede wszystkim osoby starsze, którym trzeba uświadomić jednak pewne fakty.

Budzi negatywne uczucia

images (10)Reklama poprzez swoje niebanalne sztuczki budzi w ludziach określone uczucia, które często nie są wcale pozytywne. Reklama poprzez swoje oddziaływanie może bowiem budzić w ludziach uczucia takie, jak chciwość, próżność, zazdrość i pożądanie za sprawą technik, które manipulują ludzką słabością i ją wykorzystują. W takich przypadkach reklamy stają się nieuchronnie przekaźnikami zniekształceń wizji życia, rodziny, wartości religijnych, a także moralnych. Problem ten jest szczególnie poważny, gdy dotyczy grup lub kategorii osób bardziej niż inne wrażliwych: dzieci i młodzieży, osób starszych, ubogich i kulturowo upośledzonych.

Dzieci, kiedy nie dostają od rodziców tego, czego chcą stają się nie miłe delikatnie mówiąc, dlatego też zaburza to w sposób skuteczny relacje pomiędzy rodzicami, a ich dziećmi i nie jest korzystne z punktu widzenia wychowawczego. Niejednokrotnie również reklamy same w sobie wzbudzają już w nas skrępowanie, zażenowanie, rozżalenie, a także irytację. Z tego typu uczuciami trudno jest walczyć, jeżeli reklamy są nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Trzeba być więc bardzo odpornym emocjonalnie na wszelkiego rodzaju chwyty stosowane w reklamach, aby im nie ulegać. Trzeba również tłumaczyć najmłodszym jak najwięcej i rozwijać w nich inteligencję emocjonalną już od najwcześniejszych lat.

Uderza w godność osoby

images (11)W reklamie powinien absolutnie obowiązywać nakaz poszanowania ludzkiej osoby, jej prawa oraz obowiązku odpowiedzialnego wyboru, jej wewnętrznej wolności. Wszystkie te wartości zostają niejednokrotnie jednak podeptane, gdyż reklamy często odwołują się do najniższych skłonności człowieka oraz ograniczają zdolność człowieka do refleksji nad nią, a tym samym do dokonywania wyborów. Tego typu nadużycia nie są tylko teoretyczną możliwością, ale rzeczywiście występują dziś w wielu reklamach.

Reklama może obrażać godność człowieka, zarówno przez swoją treść — to, co jest reklamowane i w jaki sposób jest reklamowane — jak i przez swoje oddziaływanie na odbiorców. Znaczna część reklam adresowanych do dzieci jawnie stara się wyzyskać ich łatwowierność i podatność na wpływy, w nadziei, że dzieci będą wywierać wpływ na rodziców, aby kupowali wyroby, które nie przyniosą im żadnego prawdziwego pożytku.

Tego rodzaju reklama uwłacza godności i narusza prawa zarówno dzieci, jak i rodziców. Wkracza ona też bezprawnie w relacje rodzice-dzieci i próbuje manipulować nią dla swoich celów. Ponadto, reklama pewnego rodzaju, a skierowana szczególnie do ludzi starych i kulturowo upośledzonych, zdaje się wykorzystywać ich lęki, aby nakłonić ich do przeznaczenia części swoich ograniczonych zasobów na zakup wyrobów i usług o wątpliwej wartości.

Dezinformuje o danym produkcie

images (12)Zdarza się również dzisiaj, że niektóre reklamy są porostu celowo kłamliwe. Zazwyczaj jednak problem prawdy w reklamie jest nieco bardziej subtelny: rzecz nie w tym, że dana reklama podaje informacje jawnie fałszywe, ale że może zniekształcać prawdę, wprowadzając elementy pozornie prawdziwe lub przemilczając istotne fakty. Jest to zachowanie niewłaściwe twórców reklam, gdyż człowiek ma prawo do tego, aby treść przekazu była prawdziwa i pełna. Zawartość informacji powinna być ponadto przekazywana w odpowiedni sposób. Oczywiście reklama, podobnie jak inne formy wyrazu, ma swoje własne konwencje i style, o których trzeba pamiętać poruszając kwestie jej prawdomówności. Odbiorcy wiedzą dobrze, że reklama posługuje się pewną retoryczną i symboliczną przesadą; w granicach przyjętej i dopuszczalnej praktyki może to być to tolerowane.

Jednak nie wszyscy potrafią to wychwycić w skutek czego kupują wiele produktów mając mylne o nich przekonanie. Przekonują się o tym niestety dopiero, kiedy go zakupią. Reklama nie może jednak świadomie dążyć do wprowadzania w błąd, niezależnie od tego, czy czyni to bezpośrednio, pośrednio, czy przez zaniechanie. Warto o tym pamiętać, szczególnie jeżeli zamierzamy w przyszłości tworzyć reklamy. Miejmy szacunek do osób, które będą odbiorcami reklamy, aby nie narazić ich na niepotrzebne wydatki.

Wpływa na hierarchię wartości

pobrane (6)Oglądanie reklam ma również wpływ na kształtowanie się hierarchii wartości. Na skutek tego iż w reklamach propagowany jest konsumpcyjny tryb życia i dobra materialne stawiane są na pierwszym miejscu również dzisiaj, gdy zapytamy przeciętną osobę o jej hierarchię wartości z pewnością wysoko w niej znajdą się właśnie pieniądze i wszelkie inne dobra materialne. Miejmy jednak nadzieję, że rodzina  oraz wyższe wartości takie, jak miłość i godność znajdą również jeszcze w tej hierarchii miejsce.

Dotyczy to w szczególności ludzi młodych. Nie tylko jednak reklamy możemy winić o to, że hierarchia wartości ludzi się zmienia. Ma na to wpływ również telewizja. Co do reklam to, owszem są jeszcze takie, w których propaguje się dobra rodzinne, ukazując właśnie szczęśliwą rodzinę. Zazwyczaj ma to jednak miejsce tylko wtedy, gdy reklamowane jest jakaś przyprawa do zup.

Należy więc zadbać o to, aby reklama nie była miejscem, w którym niszczone są wszelkiego rodzaju wyższe wartości, które zawsze powinny znaleźć się na pierwszym miejscu, przed wartościami związanymi ze sferą materialną. Jeżeli bowiem nasza hierarchia wartości zostanie odwrócona, jak będzie wyglądał świat, w którym wszyscy będziemy dążyć do jak największych zysków, zapominając o naszej najbliższej rodzinie, przyjaciołach i innych ludziach.